Інформація про міжнародну та інноваційну діяльність 2020-2021 н.р.

22.03.2021 Навчальна діяльність Переглядів: 118

ІНФОРМАЦІЯ

про міжнародну діяльність та впровадження в освітній процес інноваційних технологій

учителями Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня»


Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Вид діяльності/захід

Результати діяльності

1

2

3

Пофесійне зростання (самоосвіта) вчителя

Бодрик 

Вікторія Вікторівна

Коучинг «НУШ: від гасла до реального втілення ідеї» Практичні навички використання сучасних інтерактивних технологій викладання іноземної мови у НУШ в рамках спільного українсько-американського проекту «Start Up»

Сертифікат, 12 грудня

 2018 р.

Бодрик  Вікторія Вікторівна

Дистанційний курс «Сервіси Google» у професійній діяльності вчителя.  НМЦ управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Сертифікат №БЦ-С_927 від 27.03 2017р.

Сидоренко Тетяна Григорівна

Навчальний курс «WEB-STEM-школа 2017» з 22.08.2017 по 29.08 2017, Видавничий Дім «Освіта», Інститут модернізації змісту освіта

Сертифікат

Сидоренко Тетяна Григорівна

Вебінар «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-ресурсів» за напрямом «ІКТ», освітній проект»НА Урок»

Сертифікат, 25.03.2018

Сидоренко Тетяна Григорівна

Навчання на онлайн- платформі «Уміти»: розроблення інтерактивних навчальних матеріалів, використання відео та аудіо в навчанні, створення інфографіки та ментальних карт для навчання

Центр нової освіти Івана Іванова

Сертифікат, 23.08.2019

Сидоренко Тетяна Григорівна

Навчання на онлайн-платформі «Уміти»:

Проведення швидкого тестування та опитування, використання планшетів та смартфонів у навчанні, використання QR-  кодів

Центр нової освіти Івана Іванова

Сертифікат, 09.10 2019

Сидоренко Тетяна Григорівна

Вебінар «Використання Google Meet  в освітній діяльності», Академія цифрового розвитку

Сертифікат, 02.06.2020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», UGEN Ukrainian generation

Сертифікат

Сидоренко Тетяна Григорівна

Онлайн –тренінг «Інтерактивні онлайн компоненти до підручників Pearson –вивчення англійської мови за будь-яких умов», Dinternal Education

Сертифікат, 20.08.2020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Навчально- методичний захід «Розвиток навичок говоріння на уроках англійської мови: он-лайн vs  офф-лайн», КНЗ КОР «КОІПОПК»

Сертифікат, 07.08 2020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Онлайн-курс із цифрових технологій викладання «Інтерактивне онлайн викладання», INSIGHT. Тренінговий центр підвищення кваліфікації викладачів 

Сертифікат, 15.10.2020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формат навчання» для педагогів та керівників шкіл, EdEra

Cертифікат, 10.102020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Курс «Онлайн-сервіс для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, Дія Міністерство цифрової інформації

Сертифікат, 26.03.2020

Сидоренко Тетяна Григорівна

Базовий курс  з цифрової грамотності (початковий рівень) на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності, Дія Міністерство цифрової інформації

Сертифікат, 20.07.2020

Сидоренко  Тетяна Григорівна

Курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», Академія цифрового розвитку,

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Проведення вебінару «Використання сервісу Discord для організації навчального середовища»

Публікація

Фіголь Ірина Володимирівна

Вебінар «Як використання сучасних інтерактивних технологій сприяє ефективному опануванню англійської та полегшує життя вчителя іноземної мови»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Вебінар «Сервіси для оцінювання в дистанційному навчанні»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Вебінар «Варіативність організації навчання:виклики 2019/2020 навчального року

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн-курс «Сучасна школа-безпечне місце»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн-курс «Покоління  Z  в школі:вікові та нейропсихологічні особливості»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн-тренінг «Смартфон як один із інструментів урізноманітнення навчання в сучасному освітньому просторі»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн- курс « Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн-тренінг «Креативність педагога через призму медіа грамотності»

Сертифікат

Фіголь Ірина Володимирівна

Онлайн-курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії»

Сертифікат

Хмельницька Ірина Валентинівна

eTwinning Тематична конференція 

«Шкільне співробітництво в Дунайському районі»

Сертифікат, 04.06.2020

Хмельницька Ірина Валентинівна

Онлайн-толока EdCampUkraine: для розуму і серця. Для нових викликів-нові інструменти й компетентності»

Посвідка 29.09.2020р.

Бодрова Ірина Володимирівна

Вебінар «Сучасні підходи щодо поєднання онлайн та очного навчання на уроках англійської мови у процесі підготовки учнів до усного мовлення» 

Сертифікат, 07.09.2020

Бодрова Ірина Володимирівна

Вебінар «Сучасний погляд на викладання граматики: поєднуємо класичні методи з сучасними інструментами»

Сертифікат, 28.08.2020

Бодрова Ірина Володимирівна

Вебінар «Zoom into Exam preparation online»

Сертифікат, 30.04.2020

Бодрова Ірина Володимирівна

Вебінар «Використання Google Meet  в освітній діяльності»

Сертифікат, 04.06.2020

Іщенко Лідія Дмитрівна

Тренінг  «Компетентнісно-орієнтовані завдання на основі критичного мислення у навчанні світової літератури»

Сертифікат, 18.10.2018

Іщенко Лідія Дмитрівна

Курси «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії»

25.11.2020

Омельченко Наталія Володимирівна

Вебінар «Створення учнями історичних відеоконструкцій під час підготовки дослідницьких проектів»

Сертифікат 08.05.2020

Омельченко Наталія Володимирівна

Вебінар Можливості на урок для змішаного навчання

Сертифікат, 25.10.2020

Ошийко Валентина Іванівна

Вебінар Онлайн-тести для розвитку творчого мислення: поради, ідеї, практика

Сертифікат, 11.11.2020

Дмитраш Олена Вікторівна

Курси «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії»

25.11.2020

Ронська Тетяна Іванівна

Онлайн - курс Prometheus 

«Освітні інструменти критичного  мислення», 60год

Онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача», 60 год.

Сертифікат 05.01.2019


 Сертифікат № БЦ – С- 3341 виданий 27.10.2018

Участь у конференціях, проведення семінарів, майстер класів, тренінгів, вебінарів

Фіголь Ірина Володимирівна

Проведення обласного тренінгу для вчителів Київської області на базі КОІПОПК

Березень 2020

Фіголь Ірина Володимирівна

Проведення авторських вебінарів. Теми:

«Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках іноземних мов», «Застосування компетентнісного підходу до навчання через метод співпраці», «Міжнародні проєкти як ефективний інструмент формування ключових компетентностей учнів»

Жовтень-листопад 2020

Потильчак Світлана Йосипівна

Проведення практичного заняття для вчителів Київської області з теми «Система роботи з обдарованими учнями». Презентація посібника-практикуму для вчителів, які працюють з обдарованою молоддю.

березень 2020

Троцька Оксана Анатоліївна

Проведення майстер-класу для вчителів-словесників Київської області «Аналіз та інтерпретація художнього тексту сучасної літератури»

13.02.2018

Бухрашвілі Олена Михайлівна

Проведення відкритих уроків англійської мови для студентів педагогічного коледжу

Жовтень 2020

Дмитраш Олена Вікторівна

Участь у конференції «Сучасні освітні тенденції:STEAM та учнівські проекти.

Свідоцтво №К2-856 10.11.2018 


Ронська Тетяна Іванівна

Учасник Diqital Academy «Використання цифрових інструментів і можливостей Google для інформаційної безпеки в освітній  діяльності»

Сертифікат №67 29.10.2019

Очеретяна Зіна Іванівна

Участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Педагог майбутнього. Практичні навички та інструменти. НУШ»

Сертифікати

№ 787779744-0v

№ 787779744-1v

№ 787779744-2v

Потильчак Світлана Йосипівна

Участь  в обласному семінарі «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

Семінар

10.11.2020р.

Нагребецька Олена Володимирівна

Участь у семінарі/ тренінгу «Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати цікаво та захоплююче»

Сертифікат

№ 785 0191 – 8v

Участь у міжнародних виставках (презентація педагогічного досвіду), тренінгах, міністерських експертних групах

Потильчак Світлана Йосипівна

Участь у Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

Диплом

12-14 жовтня 2020

Потильчак Світлана Йосипівна

Участь у Десятій міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті»

Диплом 

14-16 березня 2019

Потильчак Світлана Йосипівна

Участь у XIV Міжнародному тренінг-марафоні «Навчання-Якість-Моніторинг»

Сертифікат

Потильчак Світлана Йосипівна

Участь в експертній групі МОН України з проведення конкурсу підручників з історії України для учнів 8-х класів (грудень2020- березень 2021)

наказ МОН України

Хмельницька Ірина Валентинівна

Член експертної комісії МОН України з іноземних мов

наказ МОН України

Створення методичних посібників, розробок, мультимедійних презентацій, розробка відео уроків, публікації у фахових виданнях

Невінчана Наталія Олександрівна

Методичні рекомендації щодо розвитку критичного мислення учнів на уроках історії (методична розробка)


Матеріали, 2020р.

Поштаренко Людмила Іванівна

Самостійні та контрольні роботи з математики для учнів 5 класів (методична розробка)

Матеріали, 2020р.

Нагребецька Зіна Іванівна

Методична розробка «Всебічний розвиток особистості молодшого школяра»

Матеріали, 2020р.

Очеретяна Зіна Іванівна

Читання з радістю

 ( методичний посібник)

Матеріали, 2020р.

Назаренко Галина Василівна

Самостійні та контрольні роботи з алгебри для 9 класів з поглибленим вивченням математики

Збірник завдань затверджено науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія безперервної освіти»

( протокол №1 від 31 січня 2019)

Ошийко Валентина Іванівна

Практичні завдання з правознавства

(навчальний посібник)

посібник затверджено науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія безперервної освіти»(протокол № 7 2017)

Бондар Анатолій Володимирович, Смуток Борис Михайлович

Історія Першої Білоцерківської гімназії в особах ( книга для вчителів, учнів)

2020 р.

Литинська Алла Сергіївна

Тестовий контроль знань. Українська мова та література (академічний рівень).

Зошит для виконання контрольних і самостійних робіт (гриф МОН України)

Клименко Юрій Михайлович  

Французька мова 

( підручники для 5, 6, 7, 8 класів)

підручники, гриф МОН України

Кондратьєва Валентина Петрівна

Координатно-параметричний метод розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей(стаття)

публікація у фаховому журналі «Математика» №3, 2020

Смуток Борис Михайлович,

Потильчак Світлана Йосипівна

Учнівські краєзнавчі читання імені П.Лебединцева (збірники матеріалів)

Випущено шість збірників краєзнавчих читань

Бондар Анатолій Володимирович

Молодь Білої Церкви 1917-1991. – Біла  Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2020.-492 с.

Книга

Бондар Анатолій Володимирович

Успіхи та недоліки діяльності артілі ім.9 січня у Білій Церкві (1944-1953 рр.)./ А. Бондар // Хронос: Зощит  XVI/ Матеріали засідання краєзнавчого клубу 14 січня 2020 р./ Білоцерківська міська централізована бібліотечна система; під заг. ред. Є. Чернецького. – Біла Церква : б/в, 2020.-С. 45-51.

Стаття

Бондар Анатолій Володимирович

Успіхи та недоліки артілей «Харчовик» та Харчопром» у Білій Церкві (1944-1953 рр.). / А. Бондар // Хронос: Зощит XVII/ Матеріали засідання краєзнавчого клубу за квітень 2020 р. Білоцерківська міська централізована бібліотечна система; під заг. ред. Є. Чернецького. – Біла Церква : б/в, 2020.-С.39-44.

Стаття

Бондар Анатолій Володимирович

В жовтні 2020 року була проведена віртуальна екскурсія по вулиці Богдана Хмельницького, вона розміщена на  бібліотечній сторінці «Книжкова фантазія» у соціальній мережі «Фейсбук».

Віртуальна краєзнавча екскурсія

Бондар Анатолій Володимирович

В грудні 2020 року проведена віртуальна екскурсія по торговій площі Білої Церкви, яка розміщена на  бібліотечній сторінці «Книжкова фантазія» у соціальній мережі «Фейсбук».

Віртуальна краєзнавча екскурсія

Створення сайтів, блогів учителями

Дмитраш Олена Вікторівна

Блог Бджоленята НУШенята

https://dmitrash1985.blogspot.com 

Пустова Людмила

Вікторівна

Сайт 

https://sites.google.com/site/sajtvcitelabnvo1

Дмітрієва Ірина Олександрівна

Сайт

https://sites.google.com/site/dmitrievabnvo/home

Рокоча Олена Дмитрівна

Сайт

https://olenarokocha.wixsite.com/blogolenydmytrivny

Литинська Алла Сергіївна

Блог

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ukrainianlanguageandliterature.wordpress.com/page/2/&ved=2ahUKEwi7sv68n9buAhUH_BQKHaM3ByIQFjABegQIAxAH&usg=AOvVaw0f18Lvl5J9W3WS2YjUjzL9


Проєктна діяльність гімназії

з/п

Напрям

1.

Проект «Інтелект України».

2.

Інноваційний проект «Співпраця музею історії освіти Київщини з музеями історії освіти навчальних закладів області».

3.

«Формування підприємницьких компетентностей старшокласників в умовах ринкової економіки» (на рівні ЗНЗ).

4.

Упровадження інноваційних форм роботи у проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів школи (Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний авіаційний університет, факультет історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Інститут славістики і міжнародних відносин Київського славістичного університету, Білоцерківський національний аграрний університет

5.

Здійснення необхідних організаційних, науково-методичних заходів для проведення експериментальних досліджень та втілення в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій (Інститут розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, історичний факультет НПУ імені М. П. Драгоманова)

6.

Науково-методичне забезпечення навчання англійської мови на засадах проектної діяльності.

7.

Упровадження інноваційних форм роботи у проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів школи

8.

 «Юний екскурсовод»( на рівні ЗНЗ)

9.

 «Школа молодого наставника»(на рівні ЗНЗ)

10

 «Мультипрофільне гаряче харчування»

11.

 «Безпечна школа»

12.

 «Читацька компетентність як основа акмеологічної самореалізації гімназистів»


Участь у Всеукраїнських проєктах


Участь у Всеукраїнському проєкті «Інтелект України». Відкрито 9 проєктних класи (1-8 класи).


Іщенко Лідія Дмитрівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»(«Зарубіжна література»)

Сертифікат НОП №02139618/0464-19

Омельченко Наталія Володимирівна


Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»(«Зарубіжна література»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8467-20

Невінчана Наталія Олесандрівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»( «Навчаємось разом»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8129-20

Кондратюк Оксана Анатоліївна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»( «Українська мова»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8759-20

Єгорова Галина Степанівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»(«Фізика»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8554-20

Потильчак Світлана Йосипівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

( «Навчаємось разом»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8110-20

Коваленко Раїса Анатоліївна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»(«Навчаємось разом»)

Сертифікат ЗПК №02139618/8130-20

Ронська Тетяна Іванівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Сертифікат НОП №02139618/0561-19

Литинська Алла Сергіївна

Тренер всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Проведення всеукраїнських курсів для вчителів української мови.

Сертифікати ЗПК №02139618/8160-20

Рой Валентина Володимирівна

Тренер всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Проведення всеукраїнських курсів для вчителів української літератури

Сертифікат ЗПК №02139618/8161-20

Ліснічук Алла Станіславівна

Курси «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Сертифікат IV-ВНПП №574/2018

Дмитраш Олена Вікторівна

Участь у Всеукраїнському проєкті «Країна мрій»


Сертифікат №1133 27 

18 грудня 2019


Бондар Анатолій Володимирович

Інноваційний проект «Співпраця музею історії освіти Київщини з музеями історії освіти навчальних закладів області».

Проведення обласного семінару-практикуму для працівників системи освіти, відповідальних за музейну справу

Потильчак Світлана Йосипівна, Москаленко Василь Анатолійович, Рокоча Олена Дмитрівна

Здійснення необхідних організаційних, науково-методичних заходів для проведення експериментальних досліджень та втілення в практику надбань передової педагогічної науки, інновацій та технологій (Інститут розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, факультет історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Український інститут національної пам’яті)

Проведено дві конференції з теми «Історичний міф у контексті інформаційної війни: суспільний та освітній дискурси» (залучені викладачі вузів)

2018,2019Участь у профільних наукових школах КНУ ім.Т.Шевченка

Хмельницька Ірина Валентинівна

Франкомовний театр «Дебют»

Підготовчий етап (виготовлення реквізитів)

Участь у міжнародних проєктах

Хмельника Ірина Валентинівна

Клименко Юрій Михайлович

Освітній міжнародний дистанційний проект «Освіта без кордонів»


Залучені учні 5-х класів

Бухрашвілі Олена Михайлівна

Програма культурного обміну між Україною та Сполученими Штатами Америки для старшокласників «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX)

Організація обласних етапів

Фіголь Ірина Володимирівна

Участь у проекті «eTwinning Plus»

 Амбасадор у Київській області;

участь у всеукраїнських конференціях проєкту

Хмельницька Ірина Валентинівна

Участь у проекті «eTwinning Plus»

Проєкт для учнів 5-В класу «The Mystery of Cultures»(Таємниця культур);

Проєкт для учнів 2-В, 5-В класів «Puppet Fest»(Фестиваль Маріонеток)

Клименко Юрій Михайлович

Проект з розвитку міжкультурних зв’язків між французькими та українськими учнями «GSTLC:Great Sport Technology and Language Crew»


Хмельницька Ірина Валентинівна

Участь у проекті Café Des Profs 

( Учительська кав’ярня).

Обмін досвідом між вчителями України. Започаткував проєкт Французький інститут в Україні. Взяли участь у 7 засіданнях