ІІІ краєзнавчі читання

29.02.2016 Оголошення Переглядів: 83

До уваги учнів і вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів!

Адміністрація та педагогічний колектив Білоцерківського навчально-виховного об"єднання «Перша Білоцерківська гімназія - школа І ступеня» 30 березня 2016 р. проводять Треті учнівські краєзнавчі читання імені Петра Лебединцева. До участі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, юні історики, краєзнавці, члени МАН України, чий науково-дослідницький інтерес тематично пов"язаний із минулим і сьогоденням літописного Юр"єва, Білої Церкви і Середнього Поросся. У рамках наукових читань передбачено роботу таких секцій:
Секція 1. Літописний Юр"єв, Біла Церква і Середнє Поросся на тлі історичних подій.
Секція 2. Історичні пам"ятки Білої Церкви.
Секція 3. Історія міста і краю в особах.
Секція 4. Культура, духовність і релігія у житті міста над Россю. Краєзнавчі читання будуть проводитися в режимі секційних засідань. Реєстрація учасників конференції 30 березня 2016 р. з 14.30 до 15.00 за адресою: 09107, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 54. 15.00-15.30 - відкриття читань, привітання учасників (актова зала гімназії). 15.30-17.00 - робота в секціях.
Для участі в роботі конференції необхідно до 18 березня 2016 р. надіслати поштою чи електронною поштою заявку (форма додається) і текст доповіді чи повідомлення (в електронному форматі Microsoft Word) у формі наукової статті, оформленої згідно з вимогами, що висуваються до наукових робіт учнів-членів МАН України. Усі матеріали приймаються відредагованими та вичитаними науковими керівниками учасників читань. Адреса Організаційного комітету: 09107, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 54.
Контактні телефони: (04563) 5-19-77; (067) 318-23-57 - Потильчак Світлана Йосипівна.
Заявки та статті можна надсилати на електронну адресу: 1gimnasi-bts@ukr.net Форма заявки на участь у читаннях додається.
                         Оргкомітет 

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участь у Третіх учнівських краєзнавчих читаннях імені Петра Лебединцева (м. Біла Церква, БНВО «Перша Білоцерківська гімназія - школа І ступеня», 30 березня 2016 р.)
1. Прізвище, ім"я, по батькові автора.
2. Місце навчання.
3. Тема доповіді.
4. Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.
5. Прізвище, ім"я, по батькові наукового керівника.
6. Місце роботи, посада (науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.
7. Контактний телефон, адреса електронної пошти наукового керівника.
8. Коротка анотація змісту доповіді (повідомлення).